Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Günlük Kullanıcı

5000+

Ders

1345

Günlük Sanal Sınıf

80+

Kullanıcı

30000+
  • Senkron ve Asenkron Uygulamalar

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında Üniversitemiz sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması yönündeki yönlendirmesini de dikkate alarak çalışmalarına başlamış, ülkemizde yer alan 123 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olmanın da sorumluluk bilinciyle çok kısa bir sürede mevcut altyapısında gerekli önlem tedbirlerini alarak 1576 dersten 1037 sini uzaktan öğretim altyapısına taşıyarak, ilk günden (23 Mart 2020 tarihi itibariyle) senkron (canlı) derslerine başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulu 26 Mart 2020 tarihinde almış olduğu kararda, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim-öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürülebileceği belirtmiştir. Bu karar ile birlikte üniversitemiz %84 oranında (1601 dersten 1345 ini) dersini kısa bir süre içerisinde Uzaktan Eğitim Platformuna taşıma başarısını göstermiştir. 
Sonuç olarak; Uzaktan Eğitim Platformumuz üzerinden verilen tüm derslerimiz Senkron (Canlı) olarak yürütülme olup yapılan kayıtlara tüm öğrencilerimiz Asenkron (Kayıttan) 7/24 erişim sağlayabilmektedir.

  • Sınav Uygulamaları

08.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen KTO Karatay Üniversitesi Senato Toplantısında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacak uzaktan öğretim yöntemi sürecine yönelik uygulama esasları görüşülmüş olup Uzaktan öğretimle verilecek derslerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin değiştirilerek ara sınavlar yerine sunum, ödev, rapor, araştırma ödevi, proje ödevi ve quiz vb. yöntemlerin uygulanmasına, bu uygulamaların “KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)” üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.

  • Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin Uzaktan Eğitim Sistemine geçmesiyle birlikte KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından hazırlanan akademik kullanım kılavuzları üniversitemiz akademik personeli ile paylaşılmış, hazırlanan destek videoları ve yapılan webinarlar ile sistem hakkında akademisyenlerimiz bilgilendirilmiştir. Bu süreçte akademisyenlerimizden gelecek taleplerin ve sorunların değerlendirildiği yardım/destek masaları oluşturulmuş, genç ve dinamik UZEM kadromuzla gelen tüm talepler büyük bir titizlikle değerlendirilmektedir.

  • Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Ve Destek Çalışmaları

Uzaktan Eğitim sistemi hakkında gerekli bilgilendirmeler hazırlanan destek videoları ve yapılan webinarlar ile öğrencilerimizle paylaşılmıştır. Öğrencilerimizden gelecek taleplerin ve sorunların değerlendirildiği yardım/destek masaları oluşturulmuş aynı zamanda UZEM sistemi üzerinde bulunan Açık Destek hattından da öğrencilerimize kesintisiz destek sunulmaktadır.